De eerste bijeenkomsten zijn kosteloos. Daarna volgt de installatiebijeenkomst. De maand na de installatie gaat de contributie in. De leden betalen maandelijks contributie, ook in de zomervakantie.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de groepsraad vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijdscategorie. De maandelijkse contributie bedraagt vanaf 1 januari 2014:

Bevers (5-6 jaar) EUR 14,-
Welpen (7-10,5 jaar) EUR 17,-
Junioren (10,5 – 13 jaar) EUR 20,-
Senioren (13,5 – 17 jaar) EUR 24,-
Loodsen (18- 20 jaar) EUR 21,-

De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. De leden en de penningmeester hebben er dan het minste omkijken naar!
Meer informatie over de automatische incasso en de contributie kun je krijgen bij de penningmeester van de vereniging RMWG, Joop van Soest (info@rmwg.nl).
Het bankrekeningnummer van de vereniging RMWG is NL 71 RABO 0141 8323 71.

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijke opzegging bij de penningmeester (per post of per email: info@rmwg.nl), de opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Vanaf heden kunnen ook kinderen met een ooievaarspas bij ons terecht, de vergoeding van de contributie is tot 100%.

Eén van de hoogtepunten van het scoutingjaar is het zomerkamp. De kosten van het zomerkamp moeten apart worden betaald. Alle speltakken gaan op zomerkamp, behalve de bevers.

Doorgaans worden de kampen in de eerste of laatste week van de zomervakantie gepland. Dit is afhankelijk van de te huren kamplocatie, beschikbaarheid van de leiding en afstemming met de speltakken onderling.  De speltakken weten meestal in januari wanneer ze op kamp gaan, waarheen blijft meestal geheim tot de dag van vertrek. Wilt u meer informatie: vraag hiernaar bij de speltakleiding van uw kind.