Stichting

De stichting zorgt voor het beheer van de gebouwen, de vloot en het materieel. In nauw overleg met de vereniging is een meerjarenplan opgesteld en per jaar kijken we wat er nodig is om het programma te kunnen draaien.

Naast het beheer en onderhoud onderhouden we contact met de ontwikkelingen op de Binckhorst en beheren we het huurcontract van ons terrein

Minder, eenvoudiger, goedkoper en duurzamer

In ons 95 jarig bestaan hebben we een schat aan gebouwen en varend materieel opgebouwd, daarnaast hebben we een geweldig terrein. De wereld veranderd en we willen zeker nog 95 jaar door. Samen met de vereniging en de technische commissie werken we plannen uit om ons bezit goedkoper en duurzamer te maken.

De bestuurstaken

Voorzitter stichting

Erik Jan Larett

De taak van de voorzitter is het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het coördineren van de taken die gedaan moeten worden en een meerjaren- en jaarplan opstellen.

Secretaris stichting

Liesbeth Kooy

De secretaris zorgt voor de notulen van de vergaderingen, ingekomen en uitgaande post.

Penningmeester

Eric Leseman

Deze zorgt voor alle financiën van onderhoud van het gebouw, de vloot, het materieel en de verzekeringen.

Algemeen bestuurslid

Corne de Jong, Adriaan Tap

Dit is een bestuursfunctie zonder uitgesproken taak. Binnen het bestuur is er voor dit bestuurslid wel een aantal taken afgesproken. Te denken valt aan (klein) onderhoud gebouwen, uitwerken meerjaren onderhoudsplan en jaarplan.

Kom er bij!

Interesse in het stichtingsbestuur? stuur een mailtje naar stichtingsbestuur@rmwg.nl.